Företaget

Service - en självklarhet

Vi är 20 st medarbetare på Skrotcentralen i Uppsala som erbjuder våra kunder och leverantörer en väl utbyggd service, bland annat genom egen transportorganisation, utbyggd containerservice och egna växelflak och kranbilar.

Vi utför rivningsuppdrag för industri och offentlig förvaltning. För demontering och bortforsling av olika metallkonstruktioner har vi den utrustning, erfarenhet och kompetens som krävs. Vår personal är specialutbildad för professionell hantering av s k "heta arbeten".

Vi samlar in och tar emot järn- och metallskrot. Skrotet sorteras och bearbetas i vår moderna anläggning i Uppsala till en råvara som passar för smältverk.

Det finns flera hundra skrotföretag i Sverige varav Skrotcentralen är ett av de tio största. Vår moderna anläggning för metallåtervinning är resultatet av kontinuerlig tillväxt, effektiva rutiner, samordnade transporter och inte minst lyhördhet för omvärldens ökade krav på miljömedvetande.

skrotbild 1Vårt arbetsområde är i första hand Svealand och södra Norrland. Våra leverantörer d v s varifrån vi köper skrot och material finns bland tillverkningsindustrin, lantbruk, entreprenadföretag, kommuner och statlig verksamhet men också bland privatpersoner.

Våra kunder är i första hand stålverk och metallgjuterier i Sverige och övriga Europa. Genom vår rationella och miljöanpassade hantering av alla slag av metallskrot levereras dagligen mellan 100-150 ton bearbetat skrot till våra kunder. Det innebär att Skrotcentralen levererar över 40,000 ton bearbetat skrot för återvinning och vidare bearbetning till nya förstklassiga metallprodukter.

Vi arbetar för framtiden!

Den process som från början utgörs av en till synes onyttig skrothög och som resulterar i nya användbara produkter, det är återvinning i ordets rätta bemärkelse.

På Skrotcentralen har vi alltid arbetat med återvinning. Förenklat kan man säga att samhället äntligen har kommit ikapp oss och insett värdet av att hushålla med naturresurserna.

thorealm

Skrotcentralen i Uppsala bildades 1935 av Thore Alm

FÖRETAG I ALM GRUPPEN
Returpappercentralen logo handel logo handel gavle logo arvidsvenssons logo nordic logo akerblom