RIVNINGAR & SANERINGAR

vattenfallrivning1Skrotcentralen - RIVER, SANERAR OCH ÅTERVINNER

Industri rivning & Byggnadsdemontering

Skrotcentralen har stor erfarenhet av industririvningar och byggnadsdemonteringar.
Med miljön som utgångspunkt genomför vi våra rivningar. Vi utför rivningar av industrier och andra byggnadskonstruktioner.

Skrotcentralen strävar ständigt efter att utveckla och förfina maskiner och arbetsmetoder. Vi har en storleksmässigt varierad maskinpark klar att användas för olika uppdrag.

FÖRETAG I ALM GRUPPEN
Returpappercentralen logo handel logo handel gavle logo arvidsvenssons logo nordic logo akerblom